งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ครอบคลุม พื้นที่อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

1.ยื่นคำขอต่างๆ

คลิ๊ก หรือแตะ ที่แถวหมายเลข 1 เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน

 

2.ยื่นคำขอรับป้ายรับรองมาตรฐานร้านอาหารสะอาดรสชาตอร่อย หรืออาหารปลอดภัย

คลิ๊ก หรือแตะ ที่แถวหมายเลข 2

 

ผู้ดูแลระบบ : โทร 087 0124 926

 

Free Web Hosting