งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ครอบคลุม พื้นที่อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

 

1. ยื่นคำขอต่างๆ

คลิ๊ก หรือแตะตัวอักษร ในแถว หมายเลข 1.

 

2. ขอรับป้ายรับรองมาตรฐานร้านอาหารสะอาดรสชาตอร่อย หรือ อาหารปลอดภัย

คลิ๊ก หรือแตะตัวอักษร ในแถว หมายเลข 2.

 

ผู้ดูแลระบบ : โทร 087 0124 926

 

Free Web Hosting